Juha Lapve

Ammattina: Sotilas

Suomen Puolustusvoimat ovat jo vuosikymmeniä toimineet samoin kuin vuosia aikaisemmin, kaikki nuoret miehet joutuvat ensin kutsuntojen kautta armeijaan, halusivat he sitä tai sitten eivät. Onko Suomen Tasavallan etu tulevaisuudessa se, että Suomen Puolustusvoimat eivät pysty uudistumaan ollenkaan? Ammattimainen Suomen Puolustusvoimat on tulevaisuudessa Suomen Tasavallan turvallisuuden tae ja etu, on tärkeää että sotilaaksi valmistuvat 19-29 vuotiaat tulevat ammattisotilaat ovat psyykkisesti ja fyysisesti kovassa kunnossa, ja motivaatio ammatinvalinnan osalta olisi täysin oikea. Ammattisotilaaksi ryhtyminen ei onnistu kaikilta, taso on kova ja haaste erittäin vaativa. Nainen voi myös hakea Suomen Puolustusvoimien Ammattiarmeijaan saaden testeissä -15% edun miehiin nähden ja tiedon siitä, että naisille ei löydy mitään erityistä syytä jättää saapumatta Suomen Puolustusvoimien Ammattiarmeijaan reservissä oloaikana, jos isänmaamme tarve sitä vaatii. Ammattisotilaan saapumatta jättäytyminen tiedustelu- tai taistelutehtäviä varten tulkitaan automaattisesti maanpetokseksi myös naisen osalta, josta rangaistuksena on automaattisesti vankilatuomio. Ammattisotilaita ja erikoisjoukkoja Suomen Tasavallan Puolustusvoimissa tarvitaan silloin, kun maatamme uhkaava sotilaallisen konfliktin vaara on todellinen, ja oikeasti olemassa. Ammattisotilaaksi voidaan hakea joka toinen vuosi vapaaehtoisesti, esimerkin vuoksi 2000 sotilasurasta kiinnostunutta pääsee yhden kuukauden sotilastestin jälkeen ammattiuralla eteenpäin etsimään omaa henkilökohtaista vahvuutta eri aselajien kohdalla. Erikoistumisvuosi on toinen vuosi, missä aselaji ja sotilastehtävät ovat jo valmiita. Aselajin vahvuus on jo löytynyt. Tämä tarkoittaa sitä, että 1000 sotilasta pääsee toiselle erikoistumisjakson toiselle vuoden kestävälle lukukaudelle, josta sotilas valmistuu ammattiin erikoisryhmän osaajaksi ja ammattisotilaaksi. Jälkimmäinen 50%, eli esimerkin mukaisesti 1000 sotilasta, siirtyy siviiliin jääden ns. Suomen Puolustusvoimien reservimiehiksi, joilla henkilökohtainen vahvuus aselajista on jo myös löytynyt. Tätä sotilaallista osaamista ja taitoa ylläpidetään reservisotilaiden osalta neljän vuoden välein, ja heidät kutsutaan Suomen Puolustusvoimien palvelukseen välittömästi sotilaallisen selkkauksen yhteydessä, jos isänmaatamme jollain tavoin uhataan jonkin ulkovallan, tai mahdollisesti jopa eri ulkovaltojen osalta myös pohjoisesta kuin lännestä. Erikoisyksiköihin jaetut ammattisotilasyksiköt toimivat tiedustelu- ja taistelutehtävissä pienempinä yksiköinä tehokkaasti, tämän vuoksi heillä on oltava myös oikeat työkalut isänmaamme puolustamista varten. Suomen ammattisotilaista koostuvan Puolustusvoimien palvelusaika on 26- vuotta, jonka jälkeen sotilaat pääsevät valtion eläkkeelle. Tämä tarkoittaa 13 000 erikoisjoukkoihin koulutettua ammattisotilasta joka kahdenkymmenen kuuden vuoden jälkeen on täydellisesti rakennettu, he palvelevat Ilmavoimissa (Etelä- Pohjanmaan Maakunta), Merivoimissa (Kymin Maakunta), 1- Maavoimissa (Pohjois- Karjalan Maakunta), ja 2- Maavoimissa (Pohjois- Lapin Maakunnassa) sekä 3- Ruotsinkielisessä Maavoimissa vielä määrittelemättömässä paikassa länsirannikolla alueellisesti. Sotilaallinen ruotsinkielinen erikoisosasto löytyy myös Kymin Maakunnan länsiosista Merivoimista, sekä Etelä- Pohjanmaan Maakunnassa sijaitsevasta Ilmavoimista, ratkaisu perustuu Suomen Perustuslaissa kirjattuun äidinkielikysymykseen. Suomen Puolustusvoimissa on tähän päivään mennessä käytetty sotilaallisissa harjoituksissa ainoastaan Suomen kieltä, sotilaallisessa kriisitilanteessa on mahdollista että erikoisjoukko- osaston aliupseerit vaarantavat vakavasti koko miehistön turvallisuuden ainoastaan ymmärtämättömyyden vuoksi, tätä ei tule hyväksyä eri sotilasoperaatioissa tulevaisuudessa. Suomen Puolustusvoimien Pro- armeijaan kuuluu 13 000 ammattisotilasta, saman verran käytettävissä olevia ammattiarmeijan Semipro- Reservisotilaita löytyy myös siviilistä, yhteenlasketussa arviossa ammattisotilaiden kokonaislukumäärä on siis 26 000 erikoisjoukkoihin koulutettua ammattisotilasta. Semipro- Ammattisotilaat kertaavat omaa aselajiaan 30- päivän ajanjakson joka kolmas vuosi kunnes 26- palvelusvuotta on tullut kokonaisuudessa täyteen, heille kuuluu myös isänmaan puolustusvoimien palveluksesta lisäeläke, joka on 25% ammattisotilaalle kuuluvasta täydestä eläkkeestä 26- palvelusvuoden jälkeen. Semipro- ammattisotilaan korvauksen maksaa 30- päivän kertausharjoituksen osalta 50% työnantaja jonka palveluksessa hän on tai Kela- ammattiliitto jos sotilas on kertausharjoitusvuorossa esimerkiksi työttömänä, Suomen Tasavallan Puolustusvoimat korvaa sotilaalle 50% korvauksen Pro- Ammattisotilaan kuukausituloista. Kolmen vuoden välein tapahtuva 30- päivän kertausharjoitus Semipro- sotilaiden osalta on elintärkeä teoria- ja käytännön sotaharjoitusten vuoksi nimenomaan aselajin koulutus- ja harjoitteluleirin ammattimaisen harjoittelun vuoksi, kuin myös aselajitietojen päivittämisen ja sotilaan fyysisen kestävyystestien kannalta. Valtioneuvosto- ja Eduskunta on keskustellut ja pohtinut keskenään poliittisesti sopivia hävittäjävalintoja isänmaamme puolustamista varten, on selvä asia että ammattilainen tarvitsee niin tiedustelu- puolustus- kuin hyökkäystilanteissa oikeat työkalut myös Suomen Puolustusvoimien ammattisotilaan tehtäviä varten. Hävittäjähankintojen osalta toimivat työkalut Suomen Puolustusvoimien ilmavoimille olisivat seuraavat;

1. Lockheed Martin, General Dynamics F- 16  

2. Lockheed Martin Aeronautics, Boeing Defence, Space & Security F-22 RAPTOR

3. Boeing F- 35

4. Boeing UH- 64E APACHE    

Hävittäjähankintojen kohdalla F- 22 Raptor kuuluu luokkaan 350milj. EUR/kpl, joka on ikävä kyllä auttamattomasti liian kallis valinta Suomen Tasavallan Puolustusvoimille, muut kolme vaihtoehtoa puolestaan ovat täysin mahdollisia ja vapaasti käytettävissä Puolustusvoimien kalustohankintojen osalta. Laivanrakentamisessa on suomalainen vahvuus ja osaaminen, Puolustusvoimien merivoimien osalta olisi syytä harkita vakavasti hävittäjälaivueen rakentamista sekä aseistusta tulevaisuudessa kotimaisin voimin Suomen Puolustusvoimien Merivoimille. Meillä Suomessa on alan osaaminen jo tällä hetkellä maavoimissa olevien sotilaskaluston suunnittelun ja tuotannon suhteen hyvällä tasolla, sekä high- tech kokemusta riittävästi, jotta voimme toteuttaa myös kotimaisin voimin lisähankintoja Suomen Puolustusvoimille tulevaisuudessa vielä määrittelemättömässä paikassa länsirannikolla. Lisäksi tarvitsemme niin maan päällisen- kuin maanalaisen sotilaallisen komentokeskuksen toimintaympäristön eli päämajan ylimmän sodanjohdon käyttöön rajojemme ulkopuolelta tulevaa mahdollista sotilaallista uhkaa, konfliktia tai kriisitilannetta varten, paikkakunta Suomen Tasavallassa toistaiseksi määrittelemätön. Suomen Puolustusvoimien Pro- Ammattisotilaat kuuluvat Valtion Sotilas- Sairaalan alaisuuteen myös 26- palvelusvuoden jälkeen samoin kuin heidän perheenjäsenensä, se perustetaan Suomen Tasavallassa uudestaan toistaiseksi määrittelemättömälle paikkakunnalle. Semi- Pro Ammattisotilaat kuuluvat Valtion Sotilas- Sairaalan palvelujen piiriin 26- palvelusvuoden ajan, samoin kuin heidän perheenjäsenensä. Suomen Tasavalllan Semipro- Ammattisotilaat eivät osallistu Nato- joukkojen, kuin minkään muunkaan ulkopuolisen valtion sotilaalliseen harjoitteluun missään muodossa Suomen rajojen ulkopuolella, ammattiarmeijan Prosotilaiden erikoisyksiköt puolestaan voivat toimia aktiivisesti itsenäisenä sotilaallisena erikoisjoukko- osastona sotilaallisissa konflikteissa myös kansainvälisesti. On tärkeää, että ammattimaiset Proarmeijan erikoisjoukko- osastojen sotilasjoukot ja erikoisyksiköt saavat sotilaallista kokemusta taistelutilanteissa käytännön tasolla ihmisoikeuksia loukkaavissa sotaa käyvissä valtioissa kansainvälisesti. Suomen Tasavallan Puolustusvoimat eivät kuulu Natoon, ei myöskään Venäjän sotilaallisen vaikutuspiirin alaisuuteen, Proarmeija sekä Semiproarmeijan erikoisjoukkoyksiköt turvaavat ensisijaisesti aina itsenäisen Tasavallan puolueettomuuden isänmaassamme. Mielestäni tämä Puolustusvoimille suunnittelemani ratkaisu on paras mahdollinen Suomen Tasavallan ja isänmaan puolueettomuuden turvaamiseksi tulevaisuuden uudessa Suomessa. Kaikki aikaisemmin mainitsemani luvut Suomen Puolustusvoimien ammattisotilaiden lukumääristä ovat ainoastaan esimerkkejä, päätökset näistä asioista tulee tekemään sotilasasioihin erikoistuneet alan asiantuntijat sekä ammattilaiset (3 henkilöä) ja eri aselajien komentajat, Suomen Tasavallan Ylipäällikkö tarvittavine asiantuntijoineen (3 Suomen Tasavallan Presidentin valitsemaa henkilöä, joista yhden tulee olla nainen) yhteistyössä Valtioneuvoston pääministerin, ulkoministerin sekä puolustusministerin kanssa perustuslaillisesti, isänmaamme Suomen Tasavallan puolustuksen turvaamiseksi. 

 

 

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

NäytäPiilota kommentit (2 kommenttia)

Käyttäjän RaimoELaaksonen kuva
Raimo E. Laaksonen

"Suomen Puolustusvoimat ovat jo vuosikymmeniä toimineet samoin kuin vuosia aikaisemmin, kaikki nuoret miehet joutuvat ensin kutsuntojen kautta armeijaan, halusivat he sitä tai sitten eivät."

Eivät sentään ihan kaikki.

Käyttäjän Keijo Lindgren kuva
Keijo Lindgren

Kaikki suositut ehdotukset kohdistuvat kustannusten lisäämiseen.
Rahaa on tosin tarjolla runsaasti kun rahan säilyttäminen miinus korolla maksaa.

Toimituksen poiminnat